Helaas…

De verkoop van de vakken is gestopt op dinsdag 31 januari 2023, 12:00 uur.


Spelregels Schijt je Rijk:

Lees hier eerst de spelregels door, voor je een vak koopt in het Schijt je Rijk veld. Mocht u vragen hebben, stel ze dan via mail aan schijtjerijk@nkvv.nl


Uitleg activiteit:

Op het terrein van voetbalvereniging NKVV is een veld afgebakend middels een afzetting. Hierin zal op zaterdag rond 17:15 een koe rondlopen. Dit gebeurt onder begeleiding van de eigenaar van deze koe. Wanneer de koe tussen 17:30 uur en 18:30 uur in een vak schijt, wint de eigenaar van dat vak de hoofdprijs! Er zijn geldprijzen en andere leuke prijzen te winnen! Voor meer informatie over de prijzen en situaties, check de info verderop.


Het veld:

Er zijn in eerste instantie 200 vakken te koop. Op het sportveld wordt een gebied uitgezet van 10 bij 20 meter. Het gebied wordt dus, in eerste instantie, verdeeld in 200 vakken van 1 vierkante meter.
Afhankelijk van de verkoop gedurende het jaar kan het aantal vakken minder of meer worden en daarmee het veld ook aangepast worden. Dit recht is aan de organisatie van het evenement.

Om het veld voor de koe zal een extra omheining voor de toeschouwers worden aangelegd. Binnen dit loopvlak, rondom het gedeelte waar de koe zich bevind, mogen zich alleen de twee scheidsrechters én de begeleider van de koe begeven. Toeschouwers zijn hier niet toegestaan.
Een speaker zal live verslag doen aan de toeschouwers over de situatie van de koe op het veld. Twee onafhankelijke scheidsrechters zullen toezien op een eerlijk en goed verloop.


Spelregels:

Op zaterdag 13 mei 2023 zal de koe (met begeleiding) op het afgezette veld worden losgelaten. Dit moment staat gepland rond 17.30 uur. Dit kan enigszins afwijken ivm het vorige programma.
Zodra de koe het veld betreedt, zal er een klok starten die exact 1 uur (60 minuten) zal lopen.
Wanneer de koe in dit uur schijt, zal de eerst gelegde vlaai worden gemarkeerd met een vlag.

Een van de twee scheidsrechters gaat aan de hand van de plek waar de koe haar behoefte heeft neergelegd een vlag plaatsen. Deze vlag is leidend en bepaald het winnende vak. Daar waar het grootste deel van de vlaai ligt, dat vak zal worden aangewezen als winnende vak. De persoon die eigenaar is van dit winnende vak, wint de hoofdprijs van € 250.00. De direct omringende vakken ontvangen tevens een kleine prijs in natura. Voor meer informatie over de prijzen en situaties, check de info verderop.

De winnaar is het groene vak, nummer 24. De omliggende vakken in het geel ontvangen ook een prijsje!

Als tijdsaanduiding wordt de klok van het scorebord gebruikt. Deze start op het moment dat de koe het veld betreed. Deze tijdswaarneming is voor iedereen duidelijk zichtbaar.
Indien de koe een vlaai legt vóór start van de klok of na het uur, wordt dit niet meegeteld. De onafhankelijke scheidsrechters zullen hier streng op toezien.

Op het moment dat de koe plast, wordt er op deze plek een vlag geplaatst op dat punt. Als de koe na exact 1 uur nog niet heeft gescheten, dan is het winnende vak, het vak waar de koe voor het eerst heeft geplast. Schijten is in dit geval dus belangrijker dan plassen!

Als de koe niet heeft geplast én niet heeft gescheten, dan wint de eigenaar van het vak waar (exact na 1 uur) de rechterachterpoot van de koe in staat. Ook hier bepalen de twee scheidsrechters waar dit zal zijn.

Extra prijzen zijn gedurende het hele uur te winnen middels een blokkenschema. Uitleg hier over vindt je verderop in deze tekst. De tijd zal doorlopen voor het toekennen van deze prijzen, ook nadat de koe binnen het uur gescheten heeft.

De scheidsrechters zullen op de genoemde momenten een markering aanbrengen middels vlaggen, waarop staat vermeld wat de prijs inhoud. Op deze manier kan ook na het uur nogmaals de
situatie bekeken worden.

Indien een toeschouwer de wil van de koe probeert te beïnvloeden, dan houdt de organisatie zich het recht om de persoon in kwestie te verwijderen van het evenement en daarenboven het vak-lot van de persoon in beslag te nemen. Indien het nummer van het in beslag genomen lot toch zou winnen, dan gaat het geld naar een goed doel, te bepalen door de organisatie. De onafhankelijke scheidsrechters bepalen de gang van zaken en waar nodig zal de organisatie alles op een eerlijke manier beoordelen. Er is echter geen discussie mogelijk over het oordeel.


Deelnemen:

Iedereen staat het vrij om één of meerdere vakken in het veld te kopen. De vakken kosten €5,- per vak.
Hoe meer vakken, hoe meer kans! Verkoop van de vakken geschied tot woensdag 10 Mei 2023, 20:00 uur. Vakken kopen kan via het invullen van het inschrijfformulier, te vinden onder deze link. Ook in de kantine van NKVV liggen inschrijfformulieren. Via het door jou opgegeven mobiele nummer ontvang je vervolgens een Tikkie, een totaalbedrag van het aantal vakken welke je hebt gekocht, van onze penningmeester, de heer Milan Pol.


Verkoop en toekenning nummers:

Wanneer de betaling is voldaan, ontvang je via het door jou opgegeven mailadres een persoonlijk nummer. Het nummer wordt random aan je toegewezen. Dit nummer wordt op zaterdag 13 mei 2023 willekeurig gekoppeld aan een van de vakken op het Schijt je Rijk veld. Dit gebeurt door een onafhankelijk persoon. Men koopt dus niet vooraf een plek op het veld. Het blijft daarmee een soort loterij. Op de dag zelf worden de nummers voor iedereen bekend gemaakt en daarmee de vakken op het veld. Dit wordt bekend gemaakt via deze media en via posters welke op diverse plaatsen binnen het sportpark worden opgehangen.


Prijzen:

Tijdens het uur worden er diverse prijzen beschikbar gesteld. Naast de hoofdprijs zijn er verschillende -kleine- prijzen te winnen. Zo winnen de vakken die direct grenzen aan het hoofdprijs vak ook een prijs. Daarnaast zal er elke vijf minuten een leuke prijs worden uitgereikt. Alle prijzen worden direct na afloop van het Schijt je Rijk evenement direct uitgekeerd. De hoofdprijs in contanten en de overige prijzen in de aangegeven natura. Mocht een winnaar niet aanwezig zijn, dan zal contact worden opgenomen met deze persoon of personen.


Hoofdprijs: € 250,00


De aangrenzende vakken rondom het hoofdprijs vak winnen één van de volgende prijzen:

Loactie:Prijs:
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor
Direct aangrenzend vakSponsor


Extra prijzen:

Na de start van de klok, zal er elke vijf minuten een prijs worden uitgegeven.

Tijdswaarneming:Locatie:Prijs:
Klokslag 5 minutenRechter achterpoot in het vak6 pakken melk
Klokslag 10 minutenLinker achterpoot in het vak3 pakken vla
Klokslag 15 minutenRechter voorpoot in het vak1 blok kaas
Klokslag 20 minutenLinker voorpoot in het vak5 consumptie munten
Klokslag 25 minutenRechter achterpoot in het vak3 pakken yoghurt
Klokslag 30 minutenLinker achterpoot in het vak6 pakken chocomelk
Klokslag 35 minutenRechter voorpoot in het vak6 pakken melk
Klokslag 40 minutenLinker voorpoot in het vak1 slagroom pakket
Klokslag 45 minutenRechter achterpoot in het vak1 blok kaas
Klokslag 50 minutenLinker achterpoot in het vak3 pakken vla
Klokslag 55 minutenRechter voorpoot in het vak6 pakken chocomelk
Klokslag 60 minutenLinker voorpoot in het vak5 consumptie munten
Prijzenpakket kan tzt nog wijzigen ivm de te leveren artikelen